สินค้า - Smart Home - อุปกรณ์ Smart Home

 • รีโมท 4 ปุ่ม 8 รูปแบบ

 • รีโมท 4 ปุ่ม 16 รูปแบบ (แบบติดฝาผนัง)

 • ไซเรน

 • รีโมท 8 ปุ่ม 16 รูปแบบ (แบบติดผนัง)

 • เปิด-ปิดวาล์วน้ำ

 • ตรวจจับประตู+หน้าต่าง

 • ตรวจจับประตู+หน้าต่าง

 • ตรวจจับประตู+หน้าต่าง

 • ตรวจจับน้ำรั่ว

 • ตรวจจับการเคลื่อนไหวและวัดแสง

 • ตรวจจับ 6 สถานะ

 • ควบคุมแอร์

 • ปลั๊กควบคุมการเปิด-ปิด

 • สวิซต์ควบคุมการเปิด-ปิดแบบสัมผัส

 • ควบคุมการเปิด-ปิดแบบฝัง(หน้ากากเดิม)