สินค้า - แบตเตอรี่โซล่าเซลล์ - แบตเตอรี่ Emergency (ไฟฉุกเฉิน)