ผลงาน

 • สายใยแก้วนำแสง อบต.แม่วาง

 • สายใยแก้วนำแสง สิงห์บุรี

 • สายใยแก้วนำแสง บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์)

 • ระบบเสียง เสียงตามสาย แม่ลาน้อย

 • ไฟถนนโซลาร์เซลล์ ไฟถนนโซลาร์เซลล์ อบต.เสาหิน

 • ไฟถนนโซลาร์เซลล์ นำเสนอ off grid สิงห์ เชียงใหม่

 • งานระบบเน็ตเวิร์ค ระบบใหม่ไร้สาย

 • งานระบบเน็ตเวิร์ค ออกแบบระบบ

 • งานระบบเน็ตเวิร์ค วังน้อย อยุธยา

 • งานระบบเน็ตเวิร์ค ติดตั้งอินเตอร์เน็ตชุมชน

 • งานระบบเน็ตเวิร์ค เดินระบบใต้ดิน

 • กล้องวงจรปิด ไร่บุญรอด เชียงราย