สินค้า - Smart Home - อุปกรณ์ Smart Home - สวิซต์ควบคุมการเปิด-ปิดแบบสัมผัส

รหัส: SMH002

สวิซต์ควบคุมการเปิด-ปิดแบบสัมผัส

Touch Panel Switch US box White 3x5A
- คลื่นความถี่ Z-Wave 921.42Mhz(ออสเตรเลีย)
- เปิด - ปิดไฟอัตโนมัติ
- ตั้งเวลาเปิด - ปิด
- รองรับโหลดได้ 3 จุด จุดละ 1,100 วัตต์

ราคา 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

โปรโมชั่น