สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - อุปกรณ์บันทึกภาพแบบผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

รหัส:

อุปกรณ์บันทึกภาพแบบผ่านเครือข่าย(Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง

ราคา 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด