สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

รหัส:

อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

https://www.dropbox.com/s/hvw9wsrcfigobii/TOR%20DS-7608NI-K2%20อิง%20spec%20ICT60%20ข้อ%209.pdf?dl=0

TOR ข้อ 9 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง

ราคา 24 บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด