สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ภายในอาคารแบบที่ 2

รหัส:

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ภายในอาคารแบบที่ 2

https://www.dropbox.com/s/qzg6npmg5sj7raq/TOR%20DS-2CD2785FWD-IZS%20อิง%20spec%20ICT60%20ข้อ6.pdf?dl=0

TOR ข้อ 6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ภายในอาคาร แบบที่ 2 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

 

ราคา 49 บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด