สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1

รหัส:

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1

https://www.dropbox.com/s/j62th88qlj21aoy/TOR%20DS-2CD2725FHWD-IZS%20อิง%20spec%20ICT60%20ข้อ5.pdf?dl=0

TOR ข้อ5 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือช่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยและวิเคราะห์ภาพ

ราคา 55 บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด