สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2

รหัส:

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2

https://www.dropbox.com/s/ccwm0l89ihsbz2z/TOR%20DS-2DE7230IW-AE%20อิง%20spec%20ICT60%20ข้อ4.pdf?dl=0

TOR ข้อ 4 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 2 สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

ราคา 96 บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด