สินค้า - กล้องวงจรปิด - กล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานของระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดประจำปี พ.ศ.2560 - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1

รหัส:

กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1

https://www.dropbox.com/s/oa9h1tcodf4js0k/TOR%20DS-2DE4220IW-DE%20อิง%20spec%20ICT60%20ข้อ3.pdf?dl=0

TOR ข้อ 3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบปรับมุมมอง แบบที่ 1 สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป

ราคา 48 บาท
ราคาพิเศษ 0 บาท

โทรฯติดต่อสอบถามเบอร์ 090-9085860

ติดต่อใยตาวิศวกรรม

First name

Last name

Phone

Email

Subject

Question/ Details

การประกวด